Tilbud

Bliv co-creators på én dag!

Fast track til reel samskabelse og muligheden for øjeblikkelig værdi af samskabende aktiviteter

Den typiske ramme:

  • Ideelt til grupper på mellem 12 og 60 personer. Kan designes til flere
  • Ideelt til tre-fire forskellige faggrupper, der skal opdage potentialet i forskelligheder (selve pointen med samskabelse)
  • Halv dag; kl. 8:00-12:00 / Hel dag; kl. 8:00-15:15

Vælg mellem

2 pakker +

1 tilkøb

En hel dag

Endnu flere resultater på én dag


Vis mig tilbud

En hel dag

Intro til samskabelsestænkning

Vanebrudsøvelser

Praksis workshop I

- gevinster på teamniveau

Praksis workshop II

- gevinster på afdelingsniveau

Opsamling

Kr. 26.500,-*

| Bliv co-creator

Temadag om vanebrud og samskabelse

En halv dag

Mest populære pakke


Vis mig tilbud

En halv dag

Intro til samskabelsestænkning

Vanebrudsøvelser

Praksis workshop

Opsamling

Kr. 18.500,-*

* Alle priser er ex moms og tillægges transport efter statens takster.

Refleksioner og hemmeligheder

Jep - jeg er nysgerrig


Løft sløret

Refleksioner og hemmeligheder

TILKØB | 1 times varighed

Reflekterende proces, samt tips og tricks til leder(-e) eller facilitator(-er) om yderligere greb til deres rolle

Kr. 3.200,-*

Næste skridt:

1

Skriv til mig på

thomas@boerager.dk

og fortæl hvem I er og
hvor mange I er

2

Vi ringer sammen og
finder ud af, om
en halv eller en hel dag
er det rette for jer

3

Jeg kommer ud til jer

og viser, at I kan skabe magi

som co-creators på

blot én dag!

   Lad os være opmærksomme på ikke at blive så forelsket i vores egne idéer, at vi mister evnen til at få øje på andres.

- Thomas Børager

Vil du vide mere om mine øvrige fokusområder?

Læs mere nedenfor eller skriv til mig på

thomas@boerager.dk

FOKUSOMRÅDER |

| INNOVATION

| CO-CREATION

| SUPERVISION & LÆRINGSPROCESSER

| ARBEJDSLIV & LEDERSKAB

| ORGANISATIONSKULTURER

INNOVATION |

| Kigger du i den retning, du bevæger dig i?

Det daglige taktslag stiger stødt og vi er nødt til at forholde os undersøgende overfor forvaltningen af vores ressourcer - og handlingsparate i forhold til erkendelserne. At sigte efter innovative løsninger er dermed både en nødvendig og ganske særlig øvelse. Den inviterer til frigørelse af krafter og energi - og den fordrer ydmyghed!

Sindets dybder er innovationers kilde. Det handler ligeså meget om evnen til at tro, på det der ikke er endnu, som det handler om krav, konsekvenser og handlingsbærende beslutninger!

   We make our world significant, by the courage of our questions and the depth of our answers.

- Dr. Carl Edward Sagan, Astronom & astrobiolog

| Ikke kun for de få udvalgte og særligt begavede

Det er en udbredt misforståelse, at innovation kun kan praktiseres af nogle særlige typer. Den klassiske ide er, at kun Ole-opfinder karakterer kan producere innovation. "Ole" er en god start, men han klarer sig bedst sammen med alle de andre legekammerater, som tilsammen bringer idéen gennem alle de faser, der i sidste ende fører til ny, meningsfuld værdsættelse, blandt dem innovationen berører.

Det behøver ikke kun været et produkt - det kan ligeså vel være måder at gøre ting på, processer, relationer, teknologier, procedurer, underholdning, forbindelser - eller endnu bedre; noget vi slet ikke har tænkt endnu...!

Aktiver mere af jeres potentiale - se aktuelle priser under
'Bliv co-creator, temadag om vanebrud og samskabelse' 

CO-CREATION |

| Husker du at gøre det sammen med dem der er omkring dig?

Ingen kan alene være lige genial hele tiden. Fællesskaber gemmer derimod altid på små, nye spor af inspiration, som skaber nødvendige meningsforstyrrelser - og vækker fornyet indsigt og retningsfornemmelse.

Det selvoptagede må træde i baggrunden, så der kan kastes lys på det samlede værk.

Aktiver mere af jeres potentiale - se aktuelle priser under
'Bliv co-creator, temadag om vanebrud og samskabelse' 

   The meaning is in the next move - in the next action, in the response and in the response to the response and so on. Each move co-creates the meaning - and the meaning belongs to no one.

- Kenneth Gergen, Psykolog og professor

Der findes efterhånden en del definitioner på co-creation eller samskabelse. Principielt kunne herefter listes de variationer, som kan opdrives i dag. Men jeg synes, det blot får karakter af en akademisk øvelse, som er noget andet end, det jeg tilbyder.

Siden 2001 har jeg som proceskonsulent og facilitator praktiseret en metodik, som sigter på at gøre alle deltagere til aktive samskabere af den endelige løsning. I denne tænkning sidder principielt ingen for bordenden - ingen bestemmer. Målet med metoden er at parternes ressourcer gøres tilgængelige og bringes i spil mhp at skabe løsninger, der kvalificerer de tilgængelige ressourcers potentiale bedst muligt.

Der er indtil videre ingen fag, som ikke kan anvende metoden. Den eneste forudsætning er accepten af, at potentialet i det vi kan skabe sammen, aldrig bliver det samme, som det vi kan hver for sig.

| Kært barn har, som bekendt, mange navne

SUPERVISION |

| Hvis tiden er moden til at invitere friske sanser ind i ligningen

Jeg skaber forstyrrelser - altid velmenende og omsorgsfulde. Men de er også lidt irriterende, når de gør det de skal. Lederen, projektejeren, teamet er klar over, at den er nødvendig, når der er blevet lidt for meget "plejer" - når noget spærrer for frigørelsen af et insisterende potentiale.

Jeg skaber forstyrrelser - i rammen af reflekterende processer, med afsæt i den socialkonstruktionistiske, systemiske, narrative skole - drysset over med levede erfaringer fra ledende og rådgivende stillinger i både offentligt og privat regi.

Gruppesupervison a tre timer kr. 5.200,-*


Facilitering af teamudvikling kr. 8.900,-*

   Thomas er super god til, at få vendt spørgsmålene om eller spørge ind på en anden måde, så man lige fik lidt stof til eftertanke. Nogen gange, er vi rigtig gode til at holde hinanden fast i de fælles synspunkter, som vi gennem årene har dannet os.

| Forandringer er

livets dna

Forandringer er en del af livets dna. Ironisk nok, er forandringer jo faktisk det eneste, der er stabilt. På sin vis både godt og skidt. Jeg er sikker på, at du eksempelvis sætter pris på, at dit klædeskab ikke kun består af det samme tøj, som det gjorde for 15 år siden...

Men fra tid til anden tager "forandringer" bare en kurs, som ikke stemmer overens med de forestillinger, vi har fået konstrueret inde i hovedet; vores idé om noget ideelt.

Supervision er for grupper eller enkeltpersoner. Det er en måde til enten at komme fri af en låst situation eller til at kultivere et potentiale.

Gennem ca. tyve år, har jeg skubbet til vanetænkning hos et utal af faggrupper på alle organisatoriske niveauer. Lige fra direktører til bandemedlemmer. Mine forstyrrelser kan være den intervention, som bringer noget manglende til bordet. Nogle gange ved at synliggøre det, som spærrer for undertrykte ressourcer i teamet eller hos personen - andre gange ved at vække et potentiale i dvale.

ARBEDJSLIV & LEDERSKAB |

| Klarhed & kurs

Uanset hvor du er i dit arbejdsliv, er hvert øjeblik blot et nedslag i tid - en sekvens i en bevægelse væk fra noget og hen imod noget andet... Måske rådvild, rystet eller forvirret? Måske bare sulten efter…? Lad os perspektivere øjeblikket. Få praktiske tip og tricks. Få klarhed og kurs. Sæt potentialet fri!

Individuel sparring af én times varighed kr. 1.500,-* / ti gange kr. 10.000,-*

   Thomas is inspiring, positive and very good at finding new solutions to old problems. A monumental help and support.

A lot of his advise has been take deep to heart and is still an inspiration today!

ORGANISATIONSKULTURER |

   Det er en kompleks og forgrenet opgave, som Thomas, med sin store viden, sine eminente proceskompetencer og sin evne til at indfange og tilpasse sig rummet og de målgrupper han arbejder med, løser upåklageligt.

   Thomas er kontinuerligt velorienteret omkring - og på forkant med - udviklingen indenfor den kommunale sektor, og det kommer os i høj grad til gode.


Leder af Direktionssekretariatet

   Dit kreative og procesorienterede mindset er noget af det bedste der er sket Faxe Kommune.

   Du har taget direktionen, chefforum, ledere og medarbejdere med storm. Det er fantastisk, hvordan du konstant med små nøk, hiv, træk og ryk flytter organisationen.

Afdelingsleder HR & Løn