| Thomas Børager, procesmager


Co-creation | Innovation | Ledelsesrådgivning | Organisationsudvikling | Supervision | Arbejdspladskultur

AT

BANE VEJ TIL NOGET GENIALT

| Kigger du i den retning du bevæger dig i?

| Husker du at gøre det sammen med dem der er omkring dig?

| Hvis tiden er moden til at invitere friske sanser ind i ligningen

| Forandringer er livets dna

| Klarhed & kurs

LÆS BLANDT ANDET OM:

   Thomas er grundig, har sans for detaljer, bryder grænser uden at miste grebet, tænker og handler på en måde som aftvinger respekt.


   Jeg giver ham mine absolut bedste anbefalinger.

Peter Nørring, Direktør

Fundamentaler...

Nærvær ...fordi detaljen kan gøre hele forskellen

Kvalitet ...fordi vi trives, når vi ved vi har gjort vores bedste

Passion ...fordi arbejdsglæde blomstrer, når lysten driver værket

Synergi ...fordi summen af vore forskelligheder skaber innovation og merværdi

Thomas Børager  |  T: +45 22 77 33 04  |  E: thomas@boerager.dk  |  Photos by Hrund Winckler & Thomas Børager  |  Copyright ©  2013-2019