| Thomas Børager, procesmager


Co-creation | Innovation | Ledelsesrådgivning | Organisationsudvikling | Supervision | Arbejdspladskultur

AT

BANE VEJ TIL NOGET GENIALT

   Thomas er grundig, har sans for detaljer, bryder grænser uden at miste grebet, tænker og handler på en måde som aftvinger respekt.


   Jeg giver ham mine absolut bedste anbefalinger.

Peter Nørring, Direktør

LÆS BLANDT ANDET OM:

| Kigger du i den retning du bevæger dig i?

| Husker du at gøre det sammen med dem der er omkring dig?

| Klarhed & kurs

| Hvis tiden er moden til at invitere friske sanser ind i ligningen

| Forandringer er livets dna