FOKUSOMRÅDER |

| INNOVATION

| CO-CREATION

| SUPERVISION & LÆRINGSPROCESSER

| ARBEJDSLIV & LEDERSKAB

| ORGANISATIONSKULTURER

INNOVATION |

| Kigger du i den retning du bevæger dig i?

Det daglige taktslag stiger stødt og vi er nødt til at forholde os undersøgende overfor forvaltningen af vores ressourcer - og handlingsparate i forhold til erkendelserne. At sigte efter innovative løsninger, er dermed både en nødvendig og ganske særlig øvelse. Den inviterer til frigørelse af krafter og energi - og den fordrer ydmyghed!

Sindets dybder er innovationens potentiale. Det handler ligeså meget om evnen til at tro på det der ikke er endnu, som det handler om krav, konsekvenser og handlingsbærende beslutninger!

   We make our world significant, by the courage of our questions and the depth of our answers.

- Dr. Carl Edward Sagan, Astronom & astrobiolog

| Ikke kun for de få udvalgte og særligt begavede

Det er en udbredt misforståelse, at innovation kun kan praktiseres af nogle særlige typer. Den klassiske ide er, at kun Ole-opfinder karakterer kan producere innovation. "Ole" er en god start, men han klarer sig bedst sammen med alle de andre legekammerater, som tilsammen bringer idéen gennem alle de faser, der i sidste ende fører til ny meningsfuld værdsættelse blandt dem innovationen berører.

Det behøver ikke kun været et produkt - det kan ligeså vel være måder at gøre ting på, processer, relationer, teknologier, procedurer, underholdning, forbindelser - eller endnu bedre; noget vi slet ikke har tænkt endnu...!

CO-CREATION |

| Husker du at gøre det sammen med dem der er omkring dig?

Ingen kan alene være lige genial hele tiden. Fællesskaber gemmer derimod altid på små, nye spor af inspiration, som skaber nødvendige meningsforstyrrelser - og vækker fornyet indsigt og retningsfornemmelse.

Det selvoptagede må træde i baggrunden, så der kan kastes lys på det samlede værk.

   The meaning is in the next move - in the next action, in the response and in the response to the response and so on. Each move co-creates the meaning - and the meaning belongs to no one.

- Kenneth Gergen, Psykolog og professor

Der findes efterhånden en del definitioner på co-creation eller samskabelse. Principielt kunne herefter listes de variationer som kan opdrives i dag. Men jeg synes det blot får karakter af en akademisk øvelse, som er noget andet end det jeg tilbyder.

Siden 2001 har jeg som proceskonsulent og facilitator praktiseret en metodik, som sigter på at gøre alle deltagere til aktive samskabere af den endelige løsning. I denne tænkning sidder reelt ingen for bordenden - ingen bestemmer. Målet med metoden er, at parternes ressourcer gøres tilgængelige og bringes i spil, mhp at skabe løsninger, der kvalificerer de tilgængelige ressourcers potentiale bedst muligt.

Der er indtil videre ingen fag som ikke kan anvende metoden. Den eneste forudsætning er accepten af, at potentialet i det vi kan skabe sammen, aldrig bliver det samme som det vi kan hver for sig.

| Kært barn har, som bekendt, mange navne

SUPERVISION |

| Hvis tiden er moden til at invitere friske sanser ind i ligningen

Jeg skaber forstyrrelser - altid velmenende og omsorgsfulde. Men de er også lidt irriterende, når de gør det de skal. Lederen, projektejeren, teamet er klar over at den er nødvendig, når der er blevet lidt for meget "plejer" - når noget spærrer for frigørelsen af et insisterende potentiale.

Jeg skaber forstyrrelser - i rammen af reflekterende processer, med afsæt i den socialkonstruktionistiske, systemisk narrative skole - drysset over med levede erfaringer fra ledende og rådgivende stillinger i både offentligt og privat regi.


   Thomas er super god til, at få vendt spørgsmålene om eller spørge ind på en anden måde, så man lige fik lidt stof til eftertanke. Nogen gange, er vi rigtig gode til at holde hinanden fast i de fælles synspunkter, som vi gennem årene har dannet os.

| Forandringer er

livets dna

Forandringer er en del af livets dna. Ironisk nok, er forandringer jo faktisk det eneste der er stabilt. På sin vis både godt og skidt. Jeg er sikker på, at du eksempelvis sætter pris på, at dit klædeskab ikke kun består af det samme tøj, som det gjorde for 15 år siden...

Men fra tid til anden, tager "forandringer" bare en kurs, som ikke stemmer overens med de forestillinger vi har fået konstrueret inde i hovedet; vores idé om noget ideelt.

Supervision er for grupper eller enkeltpersoner. Det er en måde til enten at komme fri af en låst situation eller til at kultivere et potentiale.

Gennem ca. tyve år, har jeg skubbet til vanetænkning hos et utal af faggrupper, på alle organisatoriske niveauer. Lige fra direktører til bandemedlemmer. Mine "forstyrrelser" kan være den intervention som bringer noget "manglende" til bordet. Nogle gange ved at synliggøre det, som spærrer for undertrykte ressourcer i teamet eller hos personen - andre gange ved at vække et potentiale i dvale.

ARBEDJSLIV & LEDERSKAB |

| Klarhed & kurs

Uanset hvor du er i dit arbejdsliv, er hvert øjeblik blot et nedslag i tid - en sekvens i en bevægelse væk fra noget og hen imod noget andet... Måske rådvild, rystet eller forvirret? Måske bare sulten efter…? Lad os perspektivere øjeblikket. Få praktiske tip og tricks. Få klarhed og kurs. Sæt potentialet fri!

   Thomas is inspiring, positive and very good at finding new solutions to old problems. A monumental help and support.

A lot of his advise has been take deep to heart and is still an inspiration today!

ORGANISATIONSKULTURER |

| Få samtlige medarbejdere i en hel kommune til at tænke innovation og samskabelse ind i deres daglige opgaveløsning

| Kontekst

| Opgaven

`Faxe i Fællesskab´ er et organisatorisk udviklingsprojekt, som skal understøtte Faxe Kommunes transformation til at blive en kommune, hvor innovation og samskabelse er en naturlig del af kulturen og hverdagen i hele organisationen. Min opgaver er at understøtte de organisatoriske forandringer for at nå dette mål.I praksis betyder det at jeg medvirker til at designe, detailudvikle og facilitere et helt nyt internt Leder & LæringsAkademi, så lokale ledere og andre centrale aktører klædes på, til at være i krævende forandringsprocesser.

Derudover har jeg oprettet og vedligeholder det tilhørende kampagnesite. Besøg kampagnesitet her. Yderligere udvikler jeg skræddersyede workshops og temadage for kommunens syv forskellige centre, ligesom jeg yder sparring til ledere på alle niveauer omkring kommunikation og udviklingsmæssige greb.

   Det er en kompleks og forgrenet opgave, som Thomas, med sin store viden, sine eminente proceskompetencer og sin evne til at indfange og tilpasse sig rummet og de målgrupper han arbejder med, løser upåklageligt.

   Thomas er kontinuerligt velorienteret omkring - og på forkant med - udviklingen indenfor den kommunale sektor, og det kommer os i høj grad til gode.


Leder af Direktionssekretariatet

   Dit kreative og procesorienterede mindset er noget af det bedste der er sket Faxe Kommune.

   Du har taget direktionen, chefforum, ledere og medarbejdere med storm. Det er fantastisk, hvordan du konstant med små nøk, hiv, træk og ryk flytter organisationen.

Afdelingsleder HR & Løn